Πληροφορίες/Information

Event Timing: 15th of February, 9:00
Event Address: Akti Enoseos & Pl. Katechaki 73132 – Chania – KAM Center of Mediterranean Architecture
Contact us at innovaconcrete@isc.tuc.gr

Πρόγραμμα/Schedule

9:00-10:15

Εγγραφές και χαιρετισμοί/Greetings

10:15-10:45

Maria Mosquera, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Κάντιθ, Ισπανία (UCA). Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020 InnovaConcrete:
The INNOVACONCRETE project
(Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος INNOVACONCRETE)

10:45-11:15 Gunny Harboe, ICOMOS, Επικεφαλής της επιτροπής ευαισθητοποίησης του προγράμματος InnovaConcrete:
Historical and Philosophical intervention
(Ιστορική και φιλοσοφική τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του 20ου αι.)
11:15-11:35 Antonio Tebar, Sika Ισπανίας:
InnovaConcrete exploitation out of the boundaries of the research project
(Τα προϊόντα InnovaConcrete από την έρευνα στην εμπορική αξιοποίηση)
11:35-12:00 Διάλλειμα/Coffee break
12:00-12:20 Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης:
Non-destructive methods of testing on monuments
(Μη καταστροφικοί έλεγχοι σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος)
12:20-12:40 Γιώργος Ανυφαντής, Δρ. Χημικός NanoPhos:
Τhe use of nanomaterials for buildings protection
συμβολή της NanoPhos στην προστασία κτιρίων)
12:40-13:10 Νόνη Μαραβελάκη, Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης:
Application of compatible and innovative materials for monument protection
(Εφαρμογές και δυνατότητες στη προστασία μνημείων με νανο-υλικά)
13:10-13:30 Συζήτηση/Discussion

Εγγραφή/Registration